English Türkmençe Türkçe Русский

Gözle

Ähli pudaklar

Baş sahypa Türkmenistanyň önüm öndürijileri Marynyň Ýeňiş Tikin Fabrigi

Marynyň Ýeňiş Tikin Fabrigi

Kärhana barada | Marynyň Ýeňiş Tikin Fabrigi | Dokma senagaty | TurkmenExporters
Kärhananyň ady Marynyň Ýeňiş Tikin Fabrigi Barlandy
Esaslandyrylan Senesi 29.06.1995 Barlandy
Iş ugry Dokma senagaty Barlandy
Eýeçiligi Döwlet Barlandy
Esasy önümleri Erkek geýimleri Barlandy
Hukuk salgysy Mary welaýatynyň, Mary şäheri, Atamyrat Nyýazow şaýoly 1-nji jaýy Barlandy
Marynyň Ýeňiş Tikin Fabrigi | Dokma senagaty | TurkmenExporters
TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan