English Türkmençe Türkçe Русский

Gözle

Ähli pudaklar

Baş sahypa Türkmenistanyň önüm öndürijileri Umytly Nesil hojalyk jemgyýeti

Umytly Nesil hojalyk jemgyýeti

Kärhana barada | Umytly Nesil hojalyk jemgyýeti | Hojalyk harytlary | TurkmenExporters
Kärhananyň ady Umytly Nesil hojalyk jemgyýeti
Esaslandyrylan Senesi 05.07.2016
Iş ugry Hojalyk harytlary
Eýeçiligi Hususy
Esasy önümleri Çygly süpürgiçler, hamyr çişiriji
Hukuk salgysy Aşgabat ş., Berkararlyk etraby, 2127 (G.Gulyýew) köçesi, 51-jaý

Umytly Nesil hojalyk jemgyýeti Türkmenistanyň çäginde ilkinji gezek 05.07.2016 senesinde Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi tarapyndan №:14872244 belgiden hasaba alyndy.

Umytly Nesil hojalyk jemgyýeti | Hojalyk harytlary | TurkmenExporters
TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan