English Türkmençe Türkçe Русский

Gözle

Ähli pudaklar

Baş sahypa Türkmenistanyň önüm öndürijileri Türkmen Berk Metal hususy kärhanasy

Türkmen Berk Metal hususy kärhanasy

Önümler | Türkmen Berk Metal hususy kärhanasy | Himiýa we nebit-himiýa senagaty | TurkmenExporters
Elde ýuwmak üçin kir ýuwujy serişde Emaý

EXW bahasy:Ylalaşykly

Sargydyň iň az mukdary:22 ton

Elde ýuwmak üçin kir ýuwujy serişde Güneş

EXW bahasy:Ylalaşykly

Sargydyň iň az mukdary:22 ton

Güneş kir ýuwujy serişde 9kg

EXW bahasy:Ylalaşykly

Sargydyň iň az mukdary:22 ton

Kir ýuwujy serişde Türkmenistanyň önümi

EXW bahasy:Ylalaşykly

Sargydyň iň az mukdary:22 ton

Kir ýuwujy serişdeler Türkmenistanda öndürildi

EXW bahasy:Ylalaşykly

Sargydyň iň az mukdary:22 ton

Sar kir ýuwujy serişde 9kg

EXW bahasy:Ylalaşykly

Sargydyň iň az mukdary:22 ton

Türkmenistanda öndürilen kir ýuwujy serişdeler

EXW bahasy:Ylalaşykly

Sargydyň iň az mukdary:22 ton

Ýokary hilli kir yuwujy serişdeler Emaý

EXW bahasy:Ylalaşykly

Sargydyň iň az mukdary:22 ton

Türkmen Berk Metal hususy kärhanasy | Himiýa we nebit-himiýa senagaty | TurkmenExporters
TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan