English Türkmençe Türkçe Русский

Gözle

Ähli pudaklar

Baş sahypa Türkmenistanyň önüm öndürijileri Türkmen Berk Metal hususy kärhanasy

Türkmen Berk Metal hususy kärhanasy

Kärhana barada | Türkmen Berk Metal hususy kärhanasy | Himiýa we nebit-himiýa senagaty | TurkmenExporters
Kärhananyň ady Türkmen Berk Metal hususy kärhanasy Barlandy
Esaslandyrylan Senesi 16.10.2014 Barlandy
Iş ugry Himiýa we nebit-himiýa senagaty Barlandy
Eýeçiligi Hususy Barlandy
Esasy önümleri Kir ýuwujy serişde Barlandy
Hukuk salgysy Ahal welaýaty, Ak Bugdaý etrap, TS we TB Zenagat Zolagy, Zergär köçesi 12 Barlandy
Türkmen Berk Metal hususy kärhanasy | Himiýa we nebit-himiýa senagaty | TurkmenExporters
TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan