English Türkmençe Türkçe Русский

Gözle

Ähli pudaklar

Baş sahypa Türkmenistanyň önüm öndürijileri Türkmen Jorap Dokma hususy kärhanasy

Türkmen Jorap Dokma hususy kärhanasy

Kärhana barada | Türkmen Jorap Dokma hususy kärhanasy | Dokma senagaty | TurkmenExporters
Kärhananyň ady Türkmen Jorap Dokma hususy kärhanasy
Esaslandyrylan Senesi 25.09.2006
Iş ugry Dokma senagaty
Eýeçiligi Hususy
Esasy önümleri Erkek & Zenan we çaga joraplary
Hukuk salgysy Aşgabat ş., Abadan etraby, Abadan Ý/T, Kesearkaç köçesiniň 1-jaýy

Türkmen Jorap Dokma hususy kärhanasy | Dokma senagaty | TurkmenExporters
TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan