English Türkmençe Türkçe Русский

Gözle

Ähli pudaklar

Baş sahypa Türkmenistanyň önüm öndürijileri Kaka etrabynyň Serdar pamyk egriji fabrigi

Kaka etrabynyň Serdar pamyk egriji fabrigi

Kärhana barada | Kaka etrabynyň Serdar pamyk egriji fabrigi | Dokma senagaty | TurkmenExporters
Kärhananyň ady Kaka etrabynyň Serdar pamyk egriji fabrigi Barlandy
Esaslandyrylan Senesi 18.04.1995 Barlandy
Iş ugry Dokma senagaty Barlandy
Eýeçiligi Bilelikdäki kärhana Barlandy
Esasy önümleri Nah ýüplük Barlandy
Hukuk salgysy Ahal welaýaty, Kaka etrabynyň, Aşgabat-Mary gara ýolunyň 124km Barlandy
Kaka etrabynyň Serdar pamyk egriji fabrigi | Dokma senagaty | TurkmenExporters
TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan