English Türkmençe Türkçe Русский

Gözle

Ähli pudaklar

Baş sahypa Türkmenistanyň önüm öndürijileri Sabyrly Dostlar hususy kärhanasy

Sabyrly Dostlar hususy kärhanasy

Kärhana barada | Sabyrly Dostlar hususy kärhanasy | Himiýa we nebit-himiýa senagaty | TurkmenExporters
Kärhananyň ady Sabyrly Dostlar hususy kärhanasy Barlandy
Esaslandyrylan Senesi 11.07.2014 Barlandy
Iş ugry Himiýa we nebit-himiýa senagaty Barlandy
Eýeçiligi Hususy Barlandy
Esasy önümleri Öýjükli polipropilen listler Barlandy
Hukuk salgysy Aşgabat şäheri, 2127 G.Kuliýew köçesi, 51-nji jaý Barlandy
Sabyrly Dostlar hususy kärhanasy | Himiýa we nebit-himiýa senagaty | TurkmenExporters
TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan