English Türkmençe Türkçe Русский

Gözle

Ähli pudaklar

Baş sahypa Türkmenistanyň önüm öndürijileri Bäherden etrabyndaky Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Ýüplük fabrigi

Bäherden etrabyndaky Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Ýüplük fabrigi

Kärhana barada | Bäherden etrabyndaky Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Ýüplük fabrigi | Dokma senagaty | TurkmenExporters
Kärhananyň ady Bäherden etrabyndaky Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Ýüplük fabrigi Barlandy
Esaslandyrylan Senesi 15.02.1999 Barlandy
Iş ugry Dokma senagaty Barlandy
Eýeçiligi Bilelikdäki kärhana Barlandy
Esasy önümleri Nah ýüplük Barlandy
Hukuk salgysy Ahal welaýatynyň, Bäherden etraby, Akdepe obasy, Aşgabat-Bäherden şossesiniň 85km Barlandy
Bäherden etrabyndaky Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Ýüplük fabrigi | Dokma senagaty | TurkmenExporters
TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan