English Türkmençe Türkçe Русский

Gözle

Ähli pudaklar

Baş sahypa Türkmenistanyň önüm öndürijileri Bäherden etrabyndaky Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky dokma fabrigi

Bäherden etrabyndaky Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky dokma fabrigi

Kärhana barada | Bäherden etrabyndaky Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky dokma fabrigi | Dokma senagaty | TurkmenExporters
Kärhananyň ady Bäherden etrabyndaky Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky dokma fabrigi ÝGPJ Barlandy
Esaslandyrylan Senesi 15.02.1999 Barlandy
Iş ugry Dokma senagaty Barlandy
Eýeçiligi Bilelikdäki kärhana Barlandy
Esasy önümleri Çig nah matalar Barlandy
Hukuk salgysy Ahal welaýatynyň, Bäherden etraby, Akdepe obasy, Aşgabat-Bäherden şossesiniň 85km Barlandy
Bäherden etrabyndaky Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky dokma fabrigi | Dokma senagaty | TurkmenExporters
TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan