English Türkmençe Türkçe Русский

Gözle

Ähli pudaklar

Baş sahypa Türkmenistanyň önüm öndürijileri Inçe Hyzmat hojalyk jemgyýeti

Inçe Hyzmat hojalyk jemgyýeti

Kärhana barada | Inçe Hyzmat hojalyk jemgyýeti | Dokma senagaty | TurkmenExporters
Kärhananyň ady Inçe Hyzmat hojalyk jemgyýeti Barlandy
Esaslandyrylan Senesi 20.06.2018 Barlandy
Iş ugry Dokma senagaty Barlandy
Eýeçiligi Hususy Barlandy
Esasy önümleri Zenan aýakgaplary Barlandy
Hukuk salgysy Ahal welaýaty, Ak bugdaý etraby, Änew şäheri, Watan daýhan birleşigi, Täze durmuş geňeşligi, Mebel toplumlary köçesi 16-njy bina Barlandy
Inçe Hyzmat hojalyk jemgyýeti | Dokma senagaty | TurkmenExporters
TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan