English Türkmençe Türkçe Русский

Gözle

Ähli pudaklar

Baş sahypa Türkmenistanyň önüm öndürijileri Gypjak şäherçesindäki Saparmyrat Nyýazow adyndaky dokma toplumy

Gypjak şäherçesindäki Saparmyrat Nyýazow adyndaky dokma toplumy

Kärhana barada | Gypjak şäherçesindäki Saparmyrat Nyýazow adyndaky dokma toplumy | Dokma senagaty | TurkmenExporters
Kärhananyň ady Gypjak şäherçesindäki Saparmyrat Nyýazow adyndaky dokma toplumy Barlandy
Esaslandyrylan Senesi 12.05.1997 Barlandy
Iş ugry Dokma senagaty Barlandy
Eýeçiligi Bilelikdäki kärhana Barlandy
Esasy önümleri Trikotaž geýimler we matalar Barlandy
Hukuk salgysy Aşgabat ş., Bagtyýarlyk etraby, Gypjak ýaşaýyş toplumy Barlandy
Gypjak şäherçesindäki Saparmyrat Nyýazow adyndaky dokma toplumy | Dokma senagaty | TurkmenExporters
TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan