English Türkmençe Türkçe Русский

Gözle

Ähli pudaklar

Baş sahypa Türkmenistanyň önüm öndürijileri Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow adyndaky dokma toplumy

Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow adyndaky dokma toplumy

Kärhana barada | Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow adyndaky dokma toplumy | Dokma senagaty | TurkmenExporters
Kärhananyň ady Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow adyndaky dokma toplumy ÝGPJ Barlandy
Esaslandyrylan Senesi 21.08.1995 Barlandy
Iş ugry Dokma senagaty Barlandy
Eýeçiligi Bilelikdäki kärhana Barlandy
Esasy önümleri Nah ýüplük, trikotaž matalary we geýimleri Barlandy
Hukuk salgysy Ahal welaýaty, Gökdepe şäheri, Aşgabat-Bäherden şossesi 46km Barlandy
Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow adyndaky dokma toplumy | Dokma senagaty | TurkmenExporters
TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan